Det å tilsette kullsyre i vann kan skje på tre ulike måter.  Man kan innarbeide kull­syren gjennom risting, man kan ta tiden til hjelp, eller man kan overdosere og la en del gå til spille.  Med en Ritche Carbonator og lignende innretninger kan man tilsette kull­syre i vann, og for den saks skyld også i vin og lignende, noe man ikke kan med en vanlig brusmaskin.  Deretter venter man et antall timer, før man igjen kan tilsette mer kullsyre, til ønsket dosering er oppnådd. 

Man bruker da 1,5 eller 2 liters plast­flasker.Dette er rett og slett for omstendelig når man bare vil ha noe å drikke.Denne videoen viser hvordan man tilsetter kullsyre med en hjemmelaget maskin.  Etter å sette trykk på ristes kullsyren inn i vannet.Dette er vel greit nok, kullsyren koster ingenting på store flasker, men det er smartere å gjøre det med overtrykk, siden man da slipper å riste eller å vente.Brusmaskiner er alle bygd på overtrykk.

 Det beste da er å bruke avkjølt vann, siden kullsyre løses bedre i kaldt vann.En spesiell ekstra sterk plastflaske fylles opp med vann til angitt nivå, ettersom det må finnes plass til overs for trykkutjevningen, akkurat som i en kjøpt brusflaske.Man kjører så på med kullsyre til man hører at overtrykksventilen slipper, for så å la trykket jevne seg ut.  Vil man ha mer kullsyre kan man så gjenta prosessen til ønsket nivå er oppnådd.  Man lærer seg ganske fort hvor mye kullsyre som smaker best.Her er en tysk video som viser hvordan man tilsetter kullsyre i vann med en Soda­stream.  Resultatet er klart øyeblikkelig, og man kan sette smak på eller drikke det som man vil.Dette er den beste og smarteste måten.  Flasken er ekstra tykk, så den varer normalt i mange år.Hvorfor finnes det da hjemmelagde maskiner?

Ganske enkelt for å få ned prisen på kullsyre.  Kullsyren i seg selv koster nesten ingenting.  Prisen er den samme om man kjøper fem, ti eller femten kilo, for det man egentlig betaler for er jobben og avanse.  De som får tak i 2 kilos flasker, som i utgangs­punktet er laget for restauranter og andre småbedrifter, betaler gjerne bare noen hundre kroner for noen kilo, og med bare sju-åtte gram kullsyre pr liter vann får man altså en liter kullsyreholdig vann for noen tiøringer.Kullsyre man kjøper til brusmaskiner er billig.  Med ca 90 kroner pr fylling blir litersprisen på bare kr 1,50. 

Dette er svært billig når man sammenligner med kjøpe­brus, men ser man på kullsyreprisen er 90 kroner for 425 gram, altså over 200 kroner pr kilo, rådyrt.Dette er grunnen til at en del ser dette som ren overpris og bygger sine egne brus­maskiner, slik at de kan benytte større kullsyreflasker.Produsentene av brusmaskinene gjør på sin side alt de kan for å beskytte gullgåsen sin.  Ved å få kundene til å skrive under på ulike juridiske kontrakter for å i det hele tatt få disponere kullsyreflaskene kan ikke kullsyremarkedet utsettes for konkurranse.  De kan heller ikke konkurrere mot hverandre, siden hver og en har monopol på sine egne flasker.  På 80-tallet fikk man i Partymans butikk i Malmö gratis kullsyre om man kjøpte konsentrater. 

Denne kullsyren var levert av Sydbrand til en konkurranse­dyktig pris.  Sodastream saksøkte dermed Sydbrand for brudd på varemerke­bestem­melsene og prosederte saken over flere år.I dag prøver alle produsenter å hindre konkurransen på fylling av kullsyre med alle juridiske midler og med horder av advokater.  Man kan imidlertid med ganske enkle midler fylle en kullsyreflaske på 20 sekunder mens kunden venter, noe som ble forsøkt i Tyskland, også her fulgt av søksmål.Men Sodastream, eller Soda Club som de heter i Tyskland, gikk på en smell.  Dere forsøk på å stoppe litt konkurranse førte isteden til helt fri konkurranse.  Dette burde også bli resultatet i alle EU-land, men da må det først komme noen som tør å utfordre, alternativt at myndighetene våkner opp og handler, vekte av forbrukere som ikke aksepterer tingenes tilstand.I stedet for å bygge hjemmelagde maskiner tror jeg hjemmesnekrerne vil ta i bruk de gode maskinene som allerede finnes i dag, som Sodastream eller Wassermaxx, og heller skaffe billig kullsyre, enten ved å selv fylle kullsyre fra større flasker eller ved å koble store flasker direkte til maskinen.Man kan fylle en liten kullsyreflaske fra en større.På flaskene er det angitt hvor mye kullsyre de skal innholde når de er fulle.  I nyere maskiner er dette normalt 425 gram, og i de litt eldre 300 gram.  Man tømmer flasken helt, og plasserer den så i fryseren i noen timer.  Deretter kobler man flasken sam­men med en stor flaske, og plasserer den på en vekt.

 Så slipper man kullsyren over i flasken til denne er full, noe man ser på vekten.Til dette trenger man en kran på den store flasken, samt ordentlige koblinger og slanger som tåler det ekstreme trykket.Det samme er tilfelle om man vil koble store flasker til brusmaskinen, man ha riktige koblinger og slanger.Dette kan dermed være en businessidé for noen i hjemmevinsbransjen.  Rett og slett ta inn slike koblinger og selge dem.  Man kan da fylle sine egne flasker, eller man kan gå til bedrifter som normalt fyller brannslukkere, til akvarier og til puber.  Alternativt kan man jo selv bli selger for litt større kullsyreflasker og for to til fire-kilos fyllinger.Kanskje tar noen opp kampen mot Sodastream som Vikingsoda gjort i Sverige.  En luksusmodell kullsyrepumpe koster ca kr 40 000, og billigere varianter fås for ca halvparten.  Med en slik kan man så fylle mens kundene venter, på så lite som 20 sekunder.  Gjennom å lease et slikt fylleanlegg og fordele kostnadene over flere år kan foretak komme i gang uten de store kostnadene.For bransjen selv vil ikke senke kullsyreprisene.  Wassermaxx eies av AGA, og Airlilquide har interesser i andre markeder.  Ved å beskytte seg selv kan de heller ikke fylle hverandres flasker.Likevel er en ny generasjon brusmaskiner på vei, med kjølesystem og med in-line kullsyre slik at ingenting går til spille.  Man får rett og slett vann med kullsyre rett fra kranen.

I prinsippet er dette små restaurantmaskiner for hjemmebruk.  Vannet må være avkjølt om man vil ha rikelig med kullsyre, så modeller uten kjøling vil komme til å forsvinne.  Modeller med kjøling er ofte bedre på kullsyre enn brusmaskiner.  De koster mye, men det fine er at kullsyren kjøpes på store flasker fra 2 kg og oppover.  Plutselig blir kullsyren virkelig billig.