Sodastreams Kullsyremonopol

Når man kjøper en Sodastream brusmaskin betaler man samtidig for kullsyreflasken. Vil man ha flere enn én flaske må man også betale for disse.

Til tross for dette så eier man ikke flasken. Sodastreams advokater har konstruert en avtale som man godkjenne for å få kjøpe maskinen. I følge denne avtalen kan bare Sodastream fylle Alco2Jet-flasken. Dette driver opp prisene og belaster miljøet.

Miljømessig skulle Alco2Jet-flaskene blitt fylt opp av en lokal stasjon eller direkte i butikken.

Slik sett har Sodastream monopol på alle kullsyreleveranser til Sodastream brus­maskiner.

Disse avtalevilkårene anser jeg og mange med meg som urimelige og som pris­drivende. Når man, som i et eksempel fra Sverige, sammenligner Sodastreams CO2-flasker på 425 gram som koster 86 kroner mot kullsyreflasker fra andre leverandører med flasker på 300 gram til under 40 kroner blir dette tydelig.

Kullsyre koster nesten ingenting; med fri konkurranse skulle prisene ligget i området 30 til 50 kroner.

Med riktig utstyr, som en vekt, koblinger og en pumpe, er det ikke vanskeligere å fylle en kullsyreflaske enn det er å fylle luft i et sykkeldekk. Prosessen tar ikke mer en 20 sekunder, og kunne godt vært gjort mens kunden ventet. Dessuten finnes det også i dag lokale fyllestasjoner som tar seg av puber, brannslukkere, akvarier, osv. Disse kunne levert lokalt i alle butikker.

I Partymans butikk i Malmö i Sverige fikk man på 80-tallet gratis kullsyre ved kjøp av konsentrat og aromaer. Denne kullsyren var levert av Sydbrand. Sodastream gikk den gang ut og nektet leveranser til Partyman og samtidig stevnet de Sydbrand for retten. Med enorme ressurser og et voldsomt juridisk angrep presset de Sydbrand inn i en lang og kostbar prosess som endte med økonomisk knekk og en ordre om at Sydbrand måtte fjerne alle Sodastreams varemerker for å kunne fortsette å fylle.

Så det at Sodastream er ute etter monopol er ikke noe nytt. Den nye avtalen er en videreutvikling av dette, og man vil nå trolig til og med angripe forbrukerne om de skulle våge å fylle billigere noe annet sted.

I 2006 skjedde dette igjen, denne gangen i Tyskland. Et annet foretak fylte kullsyre på Sodastreams Alco2Jet-flasker, og ble umiddelbart saksøkt. Men Sodastream gikk på en smell, det tyske rettsvesenet konstaterte raskt at dette dreide seg om misbruk av en monopolstilling, med det resultat at fylling av kullsyre nå er fritt i Tyskland. Dette blir nok også resultatet i hele EU, problemet er bare at ingen foretak tør å utfordre Sodastream og ta den kampen. Man husker enda hvordan det gikk med Sydbrand...

Eier du en Sodastream i et land der Sodastream har monopol på kullsyren og du vil gjøre en innsats for miljøet og for kullsyreprisen så send en anmeldelse til myndig­hetene. Synes du avtalevilkårene er urimelige, at det er urimelig å ikke eie det man har kjøpt, synes du dette er misbruk av monopolstillingen og at dette er prisdrivende, samtidig som det skader miljøet med lang transport for fylling, så anmeld det.

Da Partyman på 80-tallet delte ut gratis kullsyre sammen med kjøp av konsentrater var personalet trenet av Sydbrand, og hadde høyere kompetanse enn Sodastreams selgere. For eksempel veide man da hver enkelt kullsyreflaske og sjekket at den var helt fylt til angitt vekt. Dette skjer fremdeles ikke hos Sodastreams selgere.