Økologiske effekter – transport og avgasser

I dag frakter man vann rundt hele verden i plastflasker. Vann smaker det samme og kullsyren smaker det samme. Det er det samme vannet over hele jorden som fordamper og regner. Vannindustrien har lykkes med det kunststykket å selge vann på flaske dyrt, selv om samme vann finnes i din egen spring og koster ca ingenting.

Det hele begynner med frakt av personal, flasker, kartonger, paller, flasker og etiketter til fabrikken. Deretter fraktes flaskevannet til grossister, hvor det blir lastet om og sent ut til butikker og supermarkeder. Kundene kommer så til butikken, drar med seg tungt vann hjem og, når flaskene er tomme, tomflasker tilbake til butikken. Eller enda verre tomflaskene kastes, med ytterligere søppeltransport og avgasser fra forbrenningen som følge. Enorme mengder avgasser går rett til værs og til atmos­færen fra all denne unødvendige transporten, transport av vann som allerede finnes i springen, der vannet kommer fra vannverket og stadig blir kvalitetskontrollert.

Energisløsing

En brusmaskin hjemme krever ingen energi siden den ikke er elektrisk. Tomflasker og kullsyreflasker brukes om igjen hele tiden, og maskinen selv har en levetid på mange år.

Flaskevann fra butikken, derimot, er særlig energikrevende å produsere. Mengder av energi sløses på transport, men bare energien som trengs for å produsere en eneste kapsel er voldsom. I tillegg kommer flasken, etiketten, kartongen, og alt krever mengder av energi i form av varme og strøm. Maskiner brukes hele veien, med samlebånd som går i oppvarmede lokaler fulle av mennesker som kjører bil til og fra jobb. Flaskesortering, merking, plassering, stabling, liming, pakking, alt krever mengder med energi. Hjemme gjør man alt dette selv, uten forbruk av verken varme eller strøm.

Råmateriale

Engangsflasker, kapsler, etiketter og kartonger bruker av våre natur­ressurser, og returemballasje har kort levetid. Kilder tømmes for vann fordi vannet i stedet helles på flasker og markedsføres som unikt.

Søppel

Det blir betydelig mindre søppel om man lager sitt eget mineralvann, bare en og annen tom aromaflaske og kanskje en ny maskin hver tiende år. Bare det å frakte tomflasker til resirkulering eller til søppelfyllingen bruker å dreie seg om sekker om gangen. Tomflasker som så vaskes med høyt energiforbruk, eller som brennes med alle avgassene dette fører med seg.

Salg av vann i butikk burde helt enkelt forbys!

Myndighetene burde rett og slett forby, eller i hvert fall legge på en real miljøavgift på salg av flaskevann. Det er fullstendig unødvendig.

Besparelser

Å lage sitt eget kullsyreholdige vann er mye billigere enn å kjøpe flaskevann. Dette kan gjøres i alle husholdninger og på alle arbeidsplasser.

Transport av 55 liter vann fra butikken og hjem erstattes av en kullsyreflaske på ett kilo, mange reiser erstattes av én. De som har enda større kullsyreflasker fyller denne kanskje bare én eneste gang for året, eller enda sjeldnere. Kullsyre er et konserveringsmiddel og holder i årevis.

Uavhengig av å måtte kjøre til og fra butikken. Har man to kullsyreflasker har man alltid kullsyre tilgjengelig samtidig som man kan fylle den andre flasken mens man likevel skal handle noe annet.

Mer plass og mindre stress, mer fritid. De som har en brusmaskin hjemme, det være seg Wassermaxx, Sodastream, SodaFresh, SodaQuick, Sodamaker eller noe annet, slipper å samle sekker med tomflasker for panting, og slipper å stå i kø ved panteautomaten.

Gjør en innsats for miljøet. Det er en herlig følelse å være med å gjøre noe, i stedet for å bidra til å frakte vann rundt om i hele verden.